Polygoon: Rellen in 1970 na slaapverbod op De Dam

Polygoon, 1970 (Beeld en Geluid)