Noorderlicht - Zoeken naar het Ware

Rob van Hattum, VPRO, 1994 (25 min.)

Noorderlicht - Zoeken naar het Ware

Rob van Hattum, VPRO, 1994 (25 min.)

Documentaire over de denkbeelden van de Karl Popper, algemeen beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de twingste eeuw. Popper is voornamelijk bekend geworden door zijn weerlegging van het klassieke model van wetenschap en zijn introductie van falsifieerbaarheid als criterium in de wetenschap.

advertentie