Het laatste nieuws (Diogenes)

Pravda! (1993)

Het laatste nieuws (Diogenes)

Pravda! (1993)

De krant 'Pravda' (Russisch voor 'waarheid') was van 1917 tot 1991 het officiële orgaan van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en lang de grootste krant van Rusland. Maar sinds de doorstart van de nieuwe Pravda na de staatsgreep in 1991 gaat het moeizaam, en in 1993 kampt de krant met grote financiële zorgen.