Tegenlicht - What if: de hulp stopt

Olaf Oudheusden, VPRO, 2009

Tegenlicht - What if: de hulp stopt

Olaf Oudheusden, VPRO, 2009

Een rondje moraal, economie en politiek, de blik gericht op de toekomst. Wat hebben we nooit durven zeggen, hoe is de verhouding tussen opbrengsten en kosten - in de ruimste zin - en wat gebeurt er wanneer we de ontwikkelingshulp afschaffen? Voor Dambisa Moyo is het duidelijk: hulp werkt niet, het corrumpeert en maakt afhankelijk. Maar hoe zien Afrikaanse intellectuelen en leiders de toekomst van een Afrika zonder hulp van buiten.

advertentie