Lotgevallen - De verlokking

Cherry Duyns, 1982 (54 min, 37 sec.)