Jadwiga's laatste reis

Leonard Retel Helmrich, NPS, 2006 (50 min.)

Jadwiga's laatste reis

Leonard Retel Helmrich, NPS, 2006 (50 min.)

Het verhaal van Jadwiga Kubis wier leven in het teken staat van overleven. Noodgedwongen verliet ze haar geliefde Polen en raakte daardoor geografisch en persoonlijk ontheemd. Armoede, orthodox katholicisme, nazisme en communisme hebben haar als een wild dier opgejaagd door Polen, Duitsland, Engeland en uiteindelijk in Nederland doen belanden.

advertentie