Slotkoor uit de triomferende min (fragment)

Componist: carolus hacquart (2 min. 08 sec.)

Slotkoor uit de triomferende min (fragment)

Componist: carolus hacquart (2 min. 08 sec.)

Fragment uit het slotkoor van de opera "de triomferende min". Het stuk werd geschreven t.g.v. de Vrede van Nijmegen (1678), het einde van de ‘Hollandse oorlog’ die met het Rampjaar 1672 was begonnen.

De tekst:

De Vrê vertoont zich weder;
D’Oranjeboom geeft lust.
Elk legt zich veilig neder,
Die in die schaduw rust.
Hoe fel de Zon mag blaaken,
Die lommer schut zyn brand.
Laat d’Echo ’t ruchtbaar maaken,
Ten troost van ’t Vaderland.

Elk juigt om zulk een zegen,
Het wenschelykste op aard’
Zoo loffelyk verkregen.
Nu dientze wel bewaart.
Hoe meer zy kan bekooren
De Vrêe, van elk bemint,
Hoe eer zy word verlooren;
Dies houtze, als gyze vind.

advertentie