Buitenhof podcast: Politiek versus bedrijfsleven

Audio

Buitenhof podcast: Politiek versus bedrijfsleven

Audio

Deze week in Buitenhof:
Een zware delegatie commissarissen trok deze week naar minister-president Rutte om te praten over de verslechterde verhoudingen tussen politiek en bedrijfsleven. Waar komt dit vandaan? En wat is het maatschappelijk draagvlak voor grote bedrijven nog? Een gesprek tussen Antony Burgmans (oud-topman Unilever) en Henk Nijboer (PvdA).
Diederik Samsom, tegenwoordig leider van een van de sectortafels bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord, over de harde maatregelen die nodig zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen en over de uitspraak in de Urgenda-rechtszaak.
Schuim en As: columnist Margriet Brandsma over de verkiezingen in Beieren en de toekomst van Angela Merkel.
En: blijft rechts aan de macht in Antwerpen? Dat wordt de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober in Antwerpen. Een gesprek over drugs, migratie en een onafhankelijk Vlaanderen met Vlaams Belang-politicus Gerolf Annemans en schrijver Geert van Istendael.

advertentie