Uitreiking van de Gysbert Japicx-prijs in Bolsward

NTS, 14 oktober 1965

Uitreiking van de Gysbert Japicx-prijs in Bolsward

NTS, 14 oktober 1965

Friese boekenweek in Bolsward
a. Gebrandschilderd raam in stadhuis te Bolsward 19"
b. Ext. shots + diverse cu's van stadhuis te Bolsward 41"
c. Int. shots + diverse cu's van stadhuis te Bolsward 74"
d. cu's van Friese boeken.
e. Uitreiking van de Gysbert Japicx-prijs aan schrijver Jan Wybenga door mr. Linthorst Homan 46"
f. Hr. Keimpke Sikkema, voorzitter van de Friese boekenweek, over uitbreiding Friese lectuur 75"