De Oostvaardersplassen (uit: Puur Natuur)

VPRO, 6 oktober 1982