Japi en Bavink en de doorbraak van de moderne kunst

uit De Avonden

Japi en Bavink en de doorbraak van de moderne kunst

uit De Avonden

In 'Japi en Bavink en de doorbraak van de moderne kunst' legt kunsthistoricus Ype Koopmans een verband tussen Nescio's verhalen De uitvreter en Titaantjes en de opkomst van stromingen als het luminisme en het ontstaan van de vroege abstracte kunst in de periode omstreeks 1906-1914. Wim Noordhoek sprak met Ype Koopmans over de bronnen van Nescio.

advertentie