Stormramp 6 november 1921 in Den Haag e.o.

Haghe Film, 6/7 november 1921

Stormramp 6 november 1921 in Den Haag e.o.

Haghe Film, 6/7 november 1921

Beelden van de stormschade in Den Haag, Scheveningen en het
Haagsche Bos ten gevolge van de storm van 6 november 1921.
Vele bekende punten zoals Grand Hotel, het Mobilisatie
monument, het wandelhoofd 'Koningin Wilhelmina' (de pier),
het Paviljoen Von Wied, Seinpost theater, de Laan Copes van
Cattenburch en het Boorhuis.

00.00 Nieuwsgierigen trotseren op de Scheveningse Boulevard
voor het Kurhaus, de hevige storm die op 6 November
1921 grote schade in stad en land aanbracht.
00.10 In beeld verschijnt het Grand Hotel. (noot 1).
00.13 In beeld verschijnt het monument dat symbolisch hulde
brengt aan de gemobilseerd eLand- en Zeemacht tijdens
de oorlogsjaren 1914-1918. (noot 2).
00.19 Het gezelschap aanschouwt vanaf de kleine rotonde van
het wandelhoofd 'Koningin Wilhelmina', beter bekend
onder de naam 'Pier' (noot 3) de, door de storm
opgejaagde golven van de Noordzee.
Op de achtergrond het Paviljoen Von Wied. (noot 4).
00.22 In beeld verschijnt de koepel van Seinpost. (noot 5)
00.28 Blik vanaf de Pier op de woedende golven.
00.35 Blik in de Laan Copes van Cattenburgh (noot 6),
tussen het Nassauplein en de Koninginnegracht.
(noot 7). Op de achtergrond de toren van het
hoofdkantoor van de Koninklijke Shell aan de Carel van
Bylandtlaan. De storm heeft hier danig huisgehouden en
veel schade veroorzaakt aan de daken van de daar
staande panden.
00.43 Detailopname van afgerukte dakbedekkingen, met veel
gevaar voor voetgangers op de straat neergekomen.
00.52 De Haagse brandweer (noot 7) in de Laan Copes van
Cattenburgh bezig met het verwijderen van losgeslagen
platen dakzink.
00.55 Op de Prinsessegracht nabij de dierentuinbrug
verwijdert een houthakker, ter bescherming van de boven
leiding van de tramlijnen 5 en 9, losgeslagen takken in
een boom.
01.00 In beeld komt de Dierentuinbrug waar brandweerlieden
de houthakker in de boom assistentie verlenen. Deze
brug werd in 1939 vervangen door een nieuwe. Naast de
boom een zgn. Peperbus, zijnde een transformatorzuil
type 1906 van het Gemeentelijk Elektrisch Bedrijf.
01.01 De houthakker in de boom bezig met het loshakken van
beschadigde takken.
01.04 Blik avnaf de Prinsessegracht over de brug van het
water tussen de Nieuwe Uitleg en de Houtweg naar de
Koninginnegracht. Publiek kijkt naar de werkzaamheden
van houthakker en brandweerlieden.
01.09 Bij de boom komt een bovenleiding-montageauto van de
Haagse Tramweg-Maatschappij in beeld om afgebroken
hout, liggende op de stroomdraad, te verwijderen,
01.13 De mannen van de HTM, staande op het platform van de
montageauto, bezig met het verwijderen van het
afgebroken hout.
01.19 Verbodsbord van het Staatsboschbeheer, staande op de
Boorlaan nabij de Koningskade.
01.22 Blik vanaf de Boorlaan-rijweg over de Boorlaan,
voetpad naar het Boorhuis, flauw zichtbaar tussen het
geboomte. (noot 8).
01.26 Kijkje in de Boorlaan richting Haagsche Bosch. Een
neergestorte boom verspert de rijweg.
01.34 Detailopname van een gevallen boom aan de Boorlaan.
Op de achtergrond, flauw zichtbaar, de panden aan de
Benoordenhoutscheweg (thans : Zuid-Hollandlaan),
die in 1978 werden gesloopt i.v.m. de verbreding van de
Zuid-Hollandlaan.
01.41 De Boorlaan rijweg nu gezien in de richting van de
Koningskade, verspert door neergevallen boom.
01.47 Blik over het Malieveld richting Prinsessegracht
Korte Voorhout. Het beeld wordt beheerst door het
gebouw van de Topografische Dienst, dat na de 2de
wereldoorlog onderdak ging geven aan het Ministerie van
Onderwijs.
01.50 Neergekomen en lichtelijk besneeuwde woudreuzen in
het Haagsche Bosch aan het Kerkepad.
02.01 Publiek komt de (zoveelste) stormschade in het
Haagsche Bosch bekijken.
02.05 Detailopname van een neergestorte boom wiens takken
nu dienen tot vermaak van de jeugd en ouderen.
02.08 EINDE.