Portret DDA

Failed Futures and Extended Borders van Foundland

Portret DDA

Failed Futures and Extended Borders van Foundland

Lauren Alexander en Ghalia Elsrakbi vormen samen Foundland en vertellen in dit portret over hun installatie Failed Futures and Extended Borders. Met deze installatie hopen ze de bezoeker vanuit een ander perspectief naar de oorlog in het Midden-Oosten te laten kijken.