Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 4)

Haghe Film, 1930

Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 4)

Haghe Film, 1930

Vierde deel van 5-delige filmreeks over de bouw van de
nieuwe fabriek van Van Nelle te Rotterdam. In dit deel
beelden van de aanvoer van zand en grind, waaruit de
betonspecie gemaakt wordt, het heien van ter plaatse
gefabriceerde heipalen. Einde van de werktijd, de grote
personeelskantine tijdens de lunch en het sorteren van
koffiebonen. Deels ongemonteerd materiaal

0.00 De gloednieuwe fabriek aan het toevoerkanaal, lossen
van grind met een kipbak aan een laadboom uit een
binnenschip in een stortbunker, waaronder een kiplorrie
staat, die, eenmaal gevuld, weggeduwd wordt over een
smalspoor. Met de schop afgraven van het voorterrein,
waarbij het zand in kiplorries geschept wordt, die door
paard worden weggetrokken. Close-up van het dier
1.17 Ontspoorde lorrie wordt op de rails gezet. De
staalconstructie van het energiegebouw met bovenin twee
liggende cylinders. De oude fabriek ? Aanbrengen van
een warme en rokende laag bitumen, die met cementpoeder
afgewerkt wordt, op het dak. Rondom panorama van het
industriegebied, gezien vanaf het dak
3.21 Blik van bovenaf op het bouwterrein. De trappenhuizen
aan de uiteinden van het hoofdgebouw. Afrijden en
rollen van een laag vers gestorte betonspecie. Tot
over de enkels in de betonspecie staande arbeider
4.45 Rondom overzicht van de bouw in de beginfase. Heiblok
drijft met 'hoed' beschermde heipaal de bodem in,
draaibare heistelling met heipaal in de takels. Aanvoer
van een op lorrieonderstellen liggende heipaal over een
hellende smalspoorbaan naar de heistelling
7.04 Aanvoer van zand en jutezakken cement naar de
betonmixer. Aftappen van betonspecie in een kruiwagen,
bouwplaats voor heipalen, in de bekisting en gereed
voor gebruik.
7.55 Klok geeft 5 uur 's middags aan, fabrieksfluit gaat en
mannelijke en vrouwelijke employees stromen massaal
het fabrieksterrein af. De grote fabriekskantine met
het halfronde dak, leeg en geheel gevuld met meisjes
aan de lunch. Sorteren van koffiebonen op een
snellopende band door rappe meisjeshanden
9.39 Einde

advertentie