Achter glas: thee (1) (Van Nelle bedrijfsfilm)

Haghe Film, 1930

Achter glas: thee (1) (Van Nelle bedrijfsfilm)

Haghe Film, 1930

Bedrijfsfilm van Van Nelle met beginnend met thee drinken in
de huiselijke kring, gevolgd door het produktieproces, vanaf
de lossing van theekisten in de haven, extern transport,
kwaliteitstest, breken en mengen. Het volledig automatisch
vullen en verpakken, waarna de pakjes thee in kartons worden
gestapeld en afgevoerd

00.12 Titel tegen achtergond van hoog oprijzende glazen
fabrieksgevel : Achter Glas ]
00.21 Tekst : De Van Nelle Fabrieken te Rotterdam.
00.28 Tekst : Thee
00.30 Beeld : Huisvrouw schenkt wolkje melk in met thee
gevulde kopjes van zilveren theestel, zet de kopjes op
zilveren dienblad en
00.46 Zet de kopjes op salontafel waaraan twee vriendinnen
zitten, presenteert koekjes uit een zilveren schaaltje
en neemt plaats bij haar gasten, waarna allen hun kopje
opnemen
01.15 Opname van gastvrouw en vriendinnen die de
thee proeven en de kwaliteit goedkeurend beoordelen
01.46 Heer onderbreekt het lezen van zijn krant, roert in
zijn theekopje en drinkt goedkeurend zijn thee
02.06 Spelmoment uit voetbalwedstrijd,; de scheidsrechter
fluit voor dat het rust is
02.11 Spelers in de kleedkamer drinken thee in de rust.
Een tweetal theedrinkende spelers
02.26 Plattegrond van Rotterdam met links boven een pijl
aanduidende de plaats van de Van Nelle Fabrieken
02.33 Complex van de nieuwe Van Nelle-fabriek
02.38 Hijs theekisten komt omhoog uit scheepsruim
02.48 Lossen van kisten en balen thee door boordkranen van
voor de kade liggend koopvaardijschip
02.55 Hijsplateau met kisten thee wordt op platte trolley
afgevierd
03.03 Kist thee wordt op zijn plaats in laadbak gekanteld,
beladen van vrachtwagen met uit havenloods aangevoerde
kisten thee
03.11 Wit gespoten motorwagen en aanhanger met kisten thee
rijdt door Rotterdam
03.21 Combinatie arriveert bij de fabriek. Combinatie voor
de kistentransporteur
03.35 Kisten thee worden van de laadbak in transporteur
gezet die de kisten langs de gevel omhoog voert
03.47 Kisten thee komen van de transporteur via glijgoot op
rollenbaan, worden voortgeduwd en op elkaar gestapeld
04.36 Openen van kisten thee met behulp van hamer en
hamerbeitel waarmee de blikken dekselranden worden
weggeslagen, oplichten van een kistdeksel
05.02 Proefkamer waar op lange tafel kopjes met afgewogen
hoeveelheden thee worden gevuld
05.12 Controleur ruikt aan kopjes theebladeren
05.20 Proeft daarna van vloeibare thee die hij uitspuwt in
trechtertje
05.29 Dubbele brekerwals wordt in breker geschoven en
vastgezet
05.39 Brekerinstallatie met snelwerkende excentrisch
aangedreven stangen. De excentrieken en uitloop
06.13 Gebroken thee valt uit stortgoot in kist
06.20 Kist met gebroken thee wordt in trechter gestort
06.27 Brede snellopende transportband met thee waarvan door
controleurs ongerechtigheden verwijderd worden
06.48 Stelsel van aandrijfriemen bij horizontale mengketel
die langzaam begint te roteren
06.58 Overbrenging door tandwielen, roterende mengketel
07.10 Rol verpakkingspapier wordt op de verpakkingsmachine
getakeld
07.26 Baan verpakkingspapier verdwijnt van haspel in de
machine en wordt in carrousel tot hulzen gevouwen
07.40 Slow motion opname van het vouwen op de carrousel
waarbij tevens de bodem dicht gevouwen wordt
08.06 Het in hoog tempo automatisch vouwen van de
hulzen en van de bodem in slow motion op de carrousel
08.23 Hulzen worden automatisch afgenomen en op volgende
carrousel rechtop gezet
08.33 Automatische weeginstallatie met op de voorgrond
carrousel waarop bodem van de hulzen met stempels aan
de binnenzijde worden aangedrukt (noot 1)
08.50 Afnemen en rechtop zetten van de hulzen
09.03 Automatisch vullen van de hulzen op vulcarrousel in cu
09.15 Vullen door trechterduo van de hulzen in slow motion
09.38 Sluiten van de bovenkant van de hulzen door vouwvingers
09.57 Sluitproces op normale snelheid
10.09 Aandrukken van de gevouwde top
10.21 Gecombineerde etiketteer- en sluitmachine in slow
motion
10.48 Meisje neemt pakjes thee van de sluitmachine en legt ze
op aanvoergoot
10.56 Etiketteermachine en sluitmachine op normale snelheid
11.21 Interieur van de theepakkerij met door meisjes en jonge
vrouwen bediende verpakkingsmachines en hangend
transport
12.06 Meisje neemt pakjes thee van de aanvoergoot, telt ze en
stapelt ze in een kartonnen doos terwijl tegenover haar
collega doos verlijmt en sluit
12.19 Hangtransport van verlijmde dozen
12.32 Tekst : Einde eerste deel
12.33 EINDE