Gerard Reve leest De Avonden

Gerard Reve leest De Avonden

Fragmenten van schrijver Gerard Reve met versprekingen, verzuchtingen, kanttekeningen en andere opmerkingen, gemaakt tijdens de voordracht van zijn boek 'De Avonden' in 1991.