Project X

Documentairegebod 9: Objectiviteit

Project X

Documentairegebod 9: Objectiviteit

Mea de Jong koos De onzichtbare werkelijkheid van Pieter Fleury. Daarin staat Gebod Negen centraal: 'Gij zult geen valse getuigenis spreken'. Fleury vindt dat een documentairemaker net als een journalist de ethische verantwoordelijkheid heeft om zo objectief mogelijk te werk te gaan. De Jong is het niet eens met dit gebod en daagt Fleury uit door delen van zijn film te hermonteren.