Ten Oorlog: De Napoleontische oorlogen

NOT; 15-11-2007

Ten Oorlog: De Napoleontische oorlogen

NOT; 15-11-2007

Aan de orde komen: de verandering van de oorlogvoering sinds de 19e eeuw; het uitbreken van de Franse Revolutie op 14 juli 1789; de Napoleontische oorlogen van Frankrijk met zijn buurlanden; de invoering van de dienstplicht in Frankrijk; de ‘levée en masse’: de mobilisatie van 700.000 burgersoldaten; de oorlog tegen Oostenrijk; de staatsgreep door generaal Napoleon Bonaparte; de ambities van Napoleon; de organisatie en de aanvoering van de ‘Grande Armée’; de populariteit van Napoleon bij zijn soldaten; de kroning van Napoleon tot keizer van Frankrijk; de strijd tegen de Russen en het Oostenrijkse leger bij Austerlitz; de voorladers waar soldaten mee schoten; de vele doden en gewonden op het slagveld; de grote sterfte door besmettelijke ziekten; de veldtocht in 1812 van napoleon met 600.000 man naar Rusland; de tactiek van de Russen, die achtervolgd worden door de Fransen; de brand van Moskou door de Russen; de terugtocht van de Franse troepen uit Rusland in een barre winter; de Grande Armée die slechts met 18.000 manschappen terugkeert; het verlies van het Franse leger in 1813 tegen een coalitiemacht; het gedwongen aftreden van Napoleon en zijn gevangenzetting op Elba; zijn vlucht van Elba naar Frankrijk; de tweede staatsgreep van Napoleon; de nederlaag van Napoleon in 1815 bij Waterloo, bij Brussel; de gevangenzetting op Sint-Helena; de teruggave van bezette gebieden en het herstellen van de grenzen in

advertentie