2Doc.nl Exclusief

De bekoring

2Doc.nl Exclusief

De bekoring

Een portret van de beeldhouwer en verzetsman Frits van Hall (1899-1945) uit Amsterdam, door zijn kleinzoon Peter Lataster en Petra Lataster-Czisch. Frits van Hall raakte bekend door het Van Heutsz-monument in Amsterdam en bleek een voortrekkersfunctie gespeeld te hebben in het kunstenaarsverzet.