Argos

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP (deel 1)

Argos

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP (deel 1)

Bijna 100.000 mensen hebben in Nederland via de rechter een bewindvoerder toegewezen gekregen om hun financiele zaken te regelen. Het gaat met name om bejaarden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten die onder het zogeheten “Beschermingsbewind” vallen. Maar ook om mensen die een beroep hebben gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. Die wet voorziet er in dat mensen na 3 jaar weer met een schone lei kunnen beginnen en dat de schuldeisers een deel van hun geld terugkrijgen.
De bewindvoerders zijn aangesteld door de rechtbank en moeten ook regelmatig verantwoording over hun handelen afleggen aan de rechter.

Maar hoe betrouwbaar zijn die bewindvoerders en hoe goed is de controle van de rechtbank? In Argos vandaag een praktijkvoorbeeld, een verhaal over oplopende schulden, falende bewindvoerders en een tekort schietende controle daarop.
---

Bepaalt de NOS waar de Sint komt?

Sinterklaas zal zijn intocht in 2005 niet in Delfzijl houden omdat de NOS vindt dat de stad te ver weg ligt. Dit leverde grote ergernis op bij wethouder Bert Westerink van de gemeente Delfzijl
Hij vertelt waarom de Sint in Delfzijl zijn intocht zou moeten houden. Is dit de zoveelste illustratie van hoe ‘het Noorden’ met randstedelijke ogen bekeken wordt? En wat zijn volgens hem de voornaamste redenen van de publieke omroep: geld of desinteresse?
---