Argos

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP (deel 1)