VPRO Gids stopt met Bob den Uyl Prijs

In 2004 nam de redactie van de VPRO Gids het initiatief voor de jaarlijkse uitreiking van een prijs voor het beste literaire en/of journalistieke reisboek van het jaar: de VPRO Bob den Uyl Prijs. Na zestien uitreikingen is nu het besluit genomen te stoppen met deze prijs.

Voor een belangrijk deel komt dat voort uit het maken van andere financiële keuzes bij de VPRO Gids, en voor een kleiner deel met het verdwijnen van het programma VPRO Boeken waarin de prijswinnaar de afgelopen jaren bekend werd gemaakt. Met weemoed, maar vol trots blikken we terug op alle winnaars én genomineerden sinds 2004. De VPRO draagt de reisjournalistiek nog steeds een warm hart toe en zal in de VPRO Gids en online aandacht aan het genre blijven besteden.