Boeken

Zondag 6 januari

In Nederland leven zo’n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn deze mensen en wat is de oorzaak van hun armoede? In 'Alle dagen schuld' gaat politicologe Mirjam Pool in gesprek met gezinnen die het niet redden.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland zo’n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn de mensen achter deze cijfers, en wat is de oorzaak van hun armoede? In Alle dagen schuld gaat politicologe Mirjam Pool in gesprek met gezinnen die het niet redden.

De 38-jarige Aukje heeft al twintig jaar een bijstandsuitkering. Haar sociale leven is beperkt tot chatten. In de winter trekt ze twee truien over elkaar aan omdat er geen geld is voor een warme jas. Bij de twintigers Dennis en Chantal is werkelijk alles een puinhoop: hun huishouden, de opvoeding van hun drie jonge kinderen én hun financiën. Ze dreigen ten onder te gaan aan hun schulden, maar werken zich met impulsieve acties ook steeds verder in de nesten. Zelfs hun hulpverleners lijken geen uitweg meer te weten.

Mirjam Pool leerde tijdens het schrijven van haar boek de gezinnen beter kennen. Ze maakte hun dagelijkse zorgen mee, leerde hun achtergrond kennen en zag hun geworstel met instanties en regels. Daarnaast volgde ze een boodschappenproject dat voedselpakketten rondbrengt en sprak ze met medewerkers van de sociale dienst, een deurwaarderskantoor en een instelling voor schuldhulpverlening. Met Alle dagen schuld haalt Mirjam Pool de lezers de huiskamer in en confronteert ze met de dagelijkse praktijk van het leven in armoede.