Boeken

Zondag 30 maart

Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans schreef met ´Ontregelen´ een boek over de toenemende bureaucratisering van het werk van welzijnszorgers, politieagenten en docenten. Volgens Van der Lans dient het tij te worden gekeerd.

Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans schreef met Ontregelen een boek over de toenemende bureaucratisering van het werk van welzijnszorgers, politieagenten en docenten. Deze mensen hebben de samenleving als werkvloer, maar door allerlei voorschriften is er een grote afstand ontstaan tussen hulpzoekers en hulpverleners. De bureaucratie dient volgens Van der Lans ontregeld te worden, zodat deze relatie kan worden hersteld.

Van der Lans geeft aan de hand van negen hoofdstukken aan hoe de bureaucratie rondom hulpverleners naar zijn mening geminimaliseerd kan worden. Deze sector heeft steeds opnieuw te maken met reorganisaties, waardoor de aandacht in plaats van op het werk volledig op interne procedures wordt gericht.

Professionals in de publieke sector worden door bureaucratische regels, angstige protocollen en geduldig registrerende computerschermen van hun werk gehouden, zo stelt Van der Lans. In Ontregelen geeft hij aan waar deze controlezucht vandaan komt, hoe dit heeft kunnen gebeuren en vooral hoe het tij kan worden gekeerd.