Boeken

Joseph O'Neill

'Laagland' van schrijver Joseph O'Neill is een Amerikaanse roman die zich gedeeltelijk in Nederland afspeelt. Het boek gaat over een moeizaam huwelijk en de vriendschap tussen twee volstrekt verschillende mannen: de Nederlandse bankier Hans van den Broek en de immigrant Chuck uit Trinidad.

Laagland is een Amerikaanse roman die zich gedeeltelijk in Nederland afspeelt. Het boek gaat over een moeizaam huwelijk en de vriendschap tussen twee volstrekt verschillende mannen: de Nederlandse bankier Hans van den Broek en de immigrant Chuck uit Trinidad. Het is niet toevallig dat het boek zich voor een deel in Nederland afspeelt: de auteur, Joseph O’Neill, groeide op in Den Haag.

 

Joseph O’Neill was bezig met het schrijven een roman over New York toen de aanslagen op het World Trade Centre plaatsvonden. Volgens O’Neill was het onmogelijk om in zijn boek de gebeurtenissen op 11 september niet te verwerken. Om die reden begon hij te schrijven over de aanslagen en daaruit ontstond zijn roman Laagland.

O’Neill vertelt hoe mensen in New York van mening waren dat ze niet hoefden te werken, omdat hun dagelijkse bezoek aan de beurs voldoende was om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Met de economische crisis verdween die gedachte. Dit economische, politieke én maatschappelijke klimaat verwerkte hij in zijn roman. Hij beschrijft daarmee op een beklemmende manier de tijdgeest in het New York na de aanslagen.