Boeken

Eric Mecking

Historicus Eric Mecking spreekt over de nieuwe editie van zijn boek 'Deflatie in aantocht', waarin hij jaren geleden al de huidige crisis voorspelde. Hij zet helder uiteen dat we met deze kredietcrisis aan het begin staan van de grootste economische terugval sinds de jaren dertig.

Historicus Eric Mecking spreekt over de nieuwe editie van zijn boek Deflatie in aantocht. In dit boek voorspelde hij jaren geleden al de huidige crisis. In de nieuwe, geactualiseerde editie zet hij helder uiteen dat we met deze kredietcrisis aan het begin staan van de grootste economische terugval sinds de jaren dertig.

Er staat ons een nieuwe depressie te wachten die in combinatie met de toenemende vergrijzing wel moet leiden tot ernstige problemen met onze pensioenen en de verworvenheden van de verzorgingsstaat, aldus Mecking. Hij beschrijft de roaring twenties, de beurskrach van 1929 en de Grote Depressie van de jaren dertig, om vervolgens de vergelijking te trekken met de zogenaamde new economy in de jaren negentig, het uiteenspatten van de zeepbel in 2000 en het dalen van de huisprijzen in de Verenigde Staten dat uitmondde in de huidige kredietcrisis.

Mecking bedoelt het boek als waarschuwing voor wat er naar zijn mening komen gaat. Zo stelt hij dat het leven zoals we dat nu leiden een ingrijpende wijziging zal ondergaan. De huizenmarkt en aandelenmarkt zullen nog verder instorten en pensioenuitkeringen zullen worden verlaagd. Ondanks de historische facetten in het werk, is het boek actueler dan ooit.