in memoriam: Theo Kars

De Nederlandse schrijver Theo Kars (1940) overleed 10 november na een kort ziekbed, waarvan hij het einde zelf bepaalde.

 In 1967 verscheen de eerste roman van Kars, De vervalsers, bij de Bezige Bij. Het was met de publicatie van dit boek -  geschreven in de gevangenis- dat hij zijn naam vestigde als schrijver. Voor Alice of de koorts van het verstand (1970) ontving hij de enige prijs die hem ooit zou worden toegekend. Kars publiceerde tussen 1969 en 1985 een van zijn succeccvolste romans, De geisha, en onder meer De verleider en Avonturen op Ibiza. Onder een pseudoniem schreef hij daarnaast over de invloed van voeding op ziekte, gezondheid en levensduur. Naast zijn werk als schrijver was hij ook actief als vertaler, waarin hij verantwoordelijk was voor vertalingen van onder andere Anatole France, Balzac, Gracian, Sienkievicz en Stendhal. 

Theo Kars en Wim Brands

In 2013 sprak Wim Brands twee keer met Kars over zijn memoires, naar aanleiding van de verschijning van het tweede deel van Memoires van een slecht mens. Luister en kijk de uitzendingen hier.

 In Memoires van een slecht mens, waarvan twee delen verschenen, vertelde Kars over de geschiedenis van zijn individu en hoe zijn aard en karakter zijn levensloop hebben bepaald. De schrijver stond bekend als een rasechte non-conformist met een grote mate van eigenzinnigheid. Het boek kreeg dan ook veel aandacht vanwege deze non-conformistische levensinstelling van de auteur die naar voren kwam in het boek. Theo Kars was er van overtuigd dat een mens met een intelling als de zijne gelukkiger wordt naarmate hij zich minder aantrekt van door anderen bedachte regels. Het najagen van zintuigelijke genoegens had zijn inziens een van de hoogste prioriteiten. 

 ' Het is mijn ervaring dat de werkelijkheid, hoe hard ook, altijd meevalt, als je de moed opbrengt hem onder ogen te zien. Het aanvaarden van harde waarheden heeft tot gevolg dat de sensatie die prettige waarheden geven, sterker wordt. Je lijdt meer, maar geniet ook meer, en leeft kortom intenser.' 

Theo Kars