Carolina Lo Galbo spreekt met Arthur Japin over 'Geluk, een geheimtaal. Dagboeken 2008-2018.' Ook te gast is Alies Pegtel over 'Zij in de geschiedenis. Wat mannen nooit vertelden, maar wat je altijd had willen weten'.

VPRO Boeken
Uitzending: zondag 1 december, 11.20 uur, NPO 1
Presentatie: Carolina Lo Galbo

Arthur Japin

Carolina Lo Galbo spreekt met Arthur Japin over Geluk, een geheimtaal. Dagboeken 2008-2018.

Deze meeslepende dagboeken bieden inkijk in een veelzijdig schrijversleven. Wereldomspannende reizen en verrassende ontmoetingen ten spijt, worden deze inspirerende en productieve jaren bepaald door een langdurige depressie. Verdrongen herinneringen komen boven en werpen nieuw licht op de zelfmoord van Japins vader. In deze selectie lijkt de dood aanwezig als een personage, maar de liefde evenzeer. Zij gaan een gevaarlijke strijd aan.

Alies Pegtel

Ook te gast is Alies Pegtel over Zij in de geschiedenis. Wat mannen nooit vertelden, maar wat je altijd had willen weten

Geschiedenis is lang geen plaats geweest voor vrouwen. Vrouwen schreven geen geschiedenis en maakten – in de ogen van mannelijke schrijvers – geen geschiedenis. Hij was het die bepaalde hoe zij moest leven én wat er over dat leven bewaard bleef voor latere generaties.

Modern onderzoek laat een verrassend nieuw vrouwbeeld zien. In de oertijd ging een vrouw ook op jacht en middeleeuwse vrouwen hadden wel degelijk rechten en die lieten ze gelden ook. Gevreesde koninginnen als de Romeinse Agrippina, of Catharina de’ Medici, waren vrouwen met scherp politiek inzicht en grote bestuurlijke kwaliteiten.

Zij in de geschiedenis toont aan de hand van kleurrijke vrouwen als Aletta Jacobs, Oriana Fallaci, Hedy d’Ancona en Michelle Obama dat vrouwen net zo’n stempel drukken op de geschiedenis als mannen – al is hun inbreng niet altijd op waarde geschat.