Brands met Boeken

Gemma Blok

In Brands met Boeken een gesprek met historica Gemma Blok, auteur van het boek 'Ziek of zwak', over de geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. Zijn verslaafden patiënten zwakkelingen of gewoon lastpakken? Moet hun behandeling zich richten op afkicken of op het ondersteunen van chronisch, gecontroleerd gebruik?

Zijn verslaafden patiënten zwakkelingen of gewoon lastpakken? Moet hun behandeling zich richten op afkicken of op het ondersteunen van chronisch, gecontroleerd gebruik? In Ziek of zwak schetst Gemma Blok de historische achtergrond bij deze actuele discussie. De kloof tussen ideaal en realiteit loopt als een rode draad door het boek.

In haar boek geeft Blok aan dat de Nederlandse verslavingszorg ontstond aan het einde van de negentiende eeuw vanuit de wens drankzuchtigen te ‘redden’ en genezen. Naast afkicken ontstond na de nodige strijd binnen de sector een tweede doelstelling: harm reduction, het beperken van de sociale en medische schade die een verslaving aanricht.