Brands met boeken

Frits Boterman

Hoe kon een cultureel zo hoogstaand en ontwikkeld volk als de Duitsers afglijden naar de barbarij tijdens het Derde Rijk en vervallen tot de paranoïde politiestaat van de DDR? Frits Boterman laat zien dat de veelgeprezen Duitse filosofen, schrijvers, intellectuelen, kunstenaars en wetenschappers veel nauwer met de duistere kanten van de politiek verweven waren dan tot nu toe is aangenomen. Maarten Westerveen spreekt met historicus over zijn magnum opus 'Cultuur als macht'.