Lucas Hirsch

Lucas Hirsch

'Dolhuis', de nieuwe bundel van Lucas Hirsch, besluit met het gedicht 'Nr. 35': Zie ginds staan de dichters tot hun enkels in het water / De dromers / Sla de poëzie eruit totdat ze op hun knieën / in de branding knielen en bidden / De schapen / Vergeet niet dat alles poëzie is vandaag de dag / Dat alle poëzie vandaag de dag vergeten wordt. Dat gedicht alleen al lijkt ons genoeg aanleiding voor een gesprek. Jeroen van Kan sprak met dichter Lucas Hirsch over zijn nieuwe bundel.