Michaël Zeeman

Michaël Zeeman

In het boek 'Aan mijn voormalig vaderland' werd al een deel van zijn stukken over literatuur gebundeld, maar nu is er ook een keus uit zijn necrologieën verschenen: 'Zo las hij, zo leefde hij'. Michaël Zeeman, de literatuurcriticus die in 2009 overleed. In deze collectie literaire doodsberichten schrijft hij over de grote auteurs die heengingen gedurende zijn periode bij de krant. Jeroen van Kan sprak met samensteller Maarten Asscher en met Arjan Peters, die hem op de krant van nabij meemaakte.