Het eerste gedicht

Het eerste gedicht

Het eerste gedicht

Het eerste gedicht

Poëzie lijkt zo alomtegenwoordig, dat je bijna zou vergeten dat het mogelijk is om gedichten te lezen. Dat laatste is dan ook wat Chrétien Breukers in de bundel 'Het eerste gedicht' doet. In veertig artikelen leest hij, daarbij alleen uitgaand van de woorden die een gedicht bevat, eenenveertig eerste gedichten uit eenenveertig Nederlandstalige dichtbundels. Jeroen van Kan praat met Chrétien Breukers.