Hans Dekkers

Hans Dekkers

'Lichtvoetig trippelen de doden over mijn tong,' dicht Hans Dekkers in zijn nieuwe bundel 'Lijkenbitter'. In weerwil van de titel en van de geciteerde regel is er veel meer dan dood alleen in deze gedichten. Vitaal werk, dat even gemakkelijk naar Goya verwijst als naar P.I.L, waarin Borges naast Plecobo kan staan. Jeroen van Kan praatte met Dekkers.