Jan-Willem Anker

Jan-Willem Anker

In de nieuwe dichtbundel van Jan-Willem Anker is de westerse mens de hoofdpersoon, ‘deze angstige gevangene van de consumptiemaatschappij. Zonder moreel en ideologisch kompas bevredigt hij stuurloos zijn verlangens.’ Jeroen van Kan sprak met Anker over de bundel 'Beproevingen'.