Afgebeeld

Afgebeeld

Walter Nikkels verwierf bekendheid als typograaf en grafisch vormgever. Hij verzorgde de vormgeving van talloze boeken en catalogi. Ook ontwierp hij vele uitnodigingen, papiergeld, postzegels, affiches, logo’s en huisstijlen. Het boek 'Afgebeeld' geeft inzicht in het oeuvre van Nikkels, met nadruk op zijn manier van werken, mentaliteit, en inspiratiebronnen, en het samenspel met kunstenaars en kunstinstituten. Anton de Goede had een ontmoeting met Nikkels.