Denise Levertov

, Hans Keller

De in Engeland geboren dichteres Denise Levertov (1923–1997) publiceerde tijdens haar leven meer dan twintig bundels. In de Dode Dichters Almanak het gedicht 'A Note to Olga', in de vertaling van Geertje Lammers ‘Een briefje aan Olga’.

In een toelichting noemt Denise Levertov het gedicht ‘a war-poem’. Het dateert uit 1966 toen Olga, haar oudere zusje, en zij elkaar beschouwden als ‘sisters in arms’ in de Amerikaanse protestbeweging tegen de oorlog in Vietnam. Toen Denise het gedicht las in een aan haar gewijde documentaire van de Amerikaanse publieke zender NET – daaruit is deze bijdrage aan de Dode Dichters Almanak afkomstig – was Olga inmiddels overleden.

Net als haar zusje was Denise geboren in het Engelse graafschap Essex uit een oorspronkelijk Russisch-joods emigranten-echtpaar. Op haar zevende liet ze haar onderwijzer weten dat ze later schrijver zou worden en op haar twaalfde zond ze haar eerste gedichten naar T.S. Eliot met een verzoek om commentaar. Verbaasd en verheugd ontving ze van hem twee velletjes handgeschreven kritische en aanmoedigende opmerkingen. Ze had hem haar leeftijd verzwegen. Tijdens de Blitz werkte ze als verpleegster in Londen en ontmoette er in de loop van de oorlog een jonge Amerikaanse officier (de latere schrijver Mitchell Goodman) met wie ze in 1947 trouwde. Een jaar later vestigde het stel zich in New York en daar kwam haar poëtisch talent tot bloei.

Ze bestudeerde het werk van Ezra Pound, die zo’n belangrijke rol had gespeeld in de vroege ontwikkeling van T.S. Eliot’s dichterschap en omdat critici in haar gepubliceerde werk de invloed van de Amerikaanse dichter William Carlos William ontwaarden, werd ze al spoedig gerekend tot de zg. ‘Black Mountain Poets’. Al had ze feitelijk weinig met die groep te maken, het hielp haar status als dichter. Bij een breder publiek raakte Denise Levertov bekend als een van de drijvende krachten binnen de ‘tax-strike movement’, de beweging die pleitte voor het weigeren van federale belastingbetaling zolang er geen einde werd gemaakt aan de oorlog in Vietnam.

Ze publiceerde tijdens haar leven meer dan twintig bundels. Bloemlezingen uit dat werk worden nog geregeld herdrukt.