Allen Ginsberg

, Hans Keller

Het was Simon Vinkenoog, die Nederland met de Amerikaanse dichter Allen Ginsberg (1926–1997) liet kennismaken toen hij in 1966 de vertalingen publiceerde van een selectie uit diens gedichten. In de Dode Dichters Almanak een fragment uit 'Plutonium Ode' (1978).

De opname, waarin Ginsberg een fragment uit zijn sarcastisch-bezwerende ode aan plutonium leest, is afkomstig uit een videofilm, die in de zomer van 1978 werd gemaakt tijdens de anti-nucleaire demonstraties in de woestijn van de Amerikaanse staat Colorado, nabij het atoomcomplex van Rocky Flats. Er was uitgelekt dat van daaruit een treintransport van nucleaire afvalstoffen zou vertrekken en de demonstranten wilden dat verhinderen of er in elk geval zoveel mogelijk afkeurende aandacht op vestigen.

De dichters Allen Ginsberg, Gregory Corso, Anne Wadman en de schrijver William S. Burroughs hadden hun deelname toegezegd en een student met video-ervaring zou de manifestatie filmen. Zijn verslag, getiteld Fried Shoes Cooked Diamonds verschilde naderhand op het eerste gezicht niet zoveel van de in die jaren vertrouwd geworden relreportages – ware het niet dat de vastgelegde taferelen zich afspeelden in de woestijn in plaats van op de campus van Berkeley of de boulevards van Los Angeles. Met het verstrijken van de tijd kreeg de film een bijzondere status door de optredens van Ginsberg, c.s., de dichters van de legendarische Beat-generatie, die sinds hun aantreden de toenemende huiver voor het nucleaire gevaar hadden vertolkt en inmiddels één voor één de geschiedenis en de literaire canon van hun tijd zijn ingegaan.
Het was Simon Vinkenoog, die Nederland met Ginsberg liet kennismaken toen hij in 1966 bij uitgeverij De Bezige Bij onder de titel Proef mijn tong in je oor de vertalingen publiceerde van een selectie uit diens gedichten. Beide dichters – toen nog elk omstreden in hun eigen land – waren datzelfde jaar met elkaar bevriend geraakt toen ze beiden optraden tijdens de legendarische poëziemanifestatie in de Royal Albert Hall in Londen. Telkens wanneer Allen Ginsberg sindsdien in Nederland zijn gedichten kwam voorlezen, stond Vinkenoog hem terzijde als zijn vertalende secondant. Ook voor de Dode Dichters Almanak was hij zijn vaste vertaler. Die taak is – sinds Vinkenoogs overlijden – nu overgenomen door Floris Blommaert.

advertentie