Herman de Coninck (1944–1997) wordt beschouwd als de woordvoerder van ‘het nieuwe realisme’ in de Vlaamse poëzie. De opname van zijn gedicht 'Psalm' dateert van het weerkerende literaire theaterevenement Saint Amour, uit 1991.

Hans Keller

De Vlaamse radio en televisie (VRT) kent en honoreert zijn culturele verplichtingen. De Dode Dichters Almanak dankt aan zijn archief het merendeel van de Belgische bijdragen, zoals nu die van de dichter Herman de Coninck. Jaarlijks verzorgt de VRT televisieregistraties van het weerkerende literaire theaterevenement Saint Amour, dat vanaf februari langs theaters in België en Nederland trekt met even spectaculair als sereen geënsceneerde optredens van schrijvers en dichters. Herman de Coninck werkte er geregeld enthousiast aan mee. De opname van zijn gedicht 'Psalm' dateert van de Saint Amour-editie 1991. Zes jaar later zou hij tijdens zijn deelname aan een dichtersfestival in Lissabon halverwege een wandeling met Anna Enquist en Hugo Claus aan een hartstilstand overlijden.

De Coninck wordt beschouwd als de woordvoerder van ‘het nieuwe realisme’ in de Vlaamse poëzie, die daarin ook de gewone taal glans gaf. Het was zijn reactie op de Experimentelen, die vooral in Vlaanderen waren vastgeraakt in hun steeds verhevener klinkende verzet tegen de overjarige literaire orde van voorheen, zodat het onderscheid tussen beiden nauwelijks meer was waar te nemen. Daarmee vergeleken was De Coninck’s poëzie een telkens terugkerend wonder van helderheid.

Na een kort leraarschap werkte hij sinds 1970 als redacteur bij het weekblad Humo en in 1983 richtte hij het Nieuw Wereldtijdschrift op – met een knipoog naar Willem Elsschot en wenkend naar zijn Amerikaanse geestverwant Tom Wolfe - waarin literatuur en journalistiek elkaar moesten kruisen. Het werd een prachtig blad, dat niettemin onder het gewicht van zijn ambities na enkele jaren roemrucht zou bezwijken.
In Lissabon is na zijn dood op de plek waar Herman de Coninck zijn vroegtijdige einde vond een stoeptegel aangebracht met zijn naam, geboortejaar en de datum van zijn sterven: 22 mei, 1997.