Van de dichter Theo Verhaar (1954–1999) zijn weinig filmopnamen bekend. In de Dode Dichters Almanak leest hij het gedicht 'Het is koud', voorgelezen tijdens het Rotterdamse Poetry International in 1993.

Hans Keller

De Rotterdamse dichter Theo Verhaar overleed in 1999 aan botkanker. Hij was 45 jaar geworden. De poëzierecensent van NRC Handelsblad Arie van den Berg schreef:”Voor een dichter die geen Slauerhoff of Lodeizen heet biedt zo’n vroege dood een gegarandeerd uitzicht op vergetelheid. Maar gelukkig zijn er uitgevers die hun auteurs over hun graf heen trouw blijven en een decennium na het overlijden nog een verzamelbundel op de markt durven brengen.” Zo begon zijn bespreking in september 2011 van Alle gedichten (301 blz), zojuist verschenen bij uitgeverij De Harmonie. Het boek bevat de vijf bundels die sinds 1991 bij Verhaars leven verschenen en postuum was daar in 2000 nog een zesde bijgekomen.

De dichter Theo Verhaar wordt door Van den Berg vooral gekarakteriseerd als een minimalist. “Stilistische kaalslag en een ingehouden nuchtere formulering bepalen consequent de toon (…..). Ontluistering is het trefwoord.”

Dat geldt zeker ook voor het gedicht 'Het is koud', dat Verhaar voorlas tijdens het Rotterdamse Poetry International in 1993. De filmopname ervan is voor zover bekend de enige, die van Theo Verhaar bewaard is gebleven.