Nooit meer slapen

Margot Dijkgraaf over Hella S. Haasse

Het oeuvre van Hella S. Haasse is veelgelezen. Vrijwel iedereen kent het boek 'Oeroeg', maar hoe zit het met haar essays, de band met Indië en het huwelijk? In 'Spiegelbeeld en schaduwspel' bespreekt Margot Dijkgraaf de belangrijkste thema's van Haasse en laat ze de schrijfster ook zelf aan het woord. Maarten Westerveen ontmoette de biografe nabij de Hella S. Haasse Kastanjeboom.