Wim Brands tipt

Rogi Wieg

Als Wim Brands vroeger de recensies van Rogi Wieg voor 'het Parool' las, had hij vaak het gevoel dat Wieg de plank totaal mis sloeg - maar dan ook echt totaal.

Daar dacht Brands aan terug toen hij 'Afgekapt dichtwerk' las: 'Wieg is nog steeds een even merkwaardige dichter als hij ook een merkwaardige poëziecriticus was. En ik bedoel dit als een reuze compliment'.