Op zaterdag 26 mei 2018 verwelkomen wij u graag op de Algemene Ledenvergadering van de VPRO.

In Villa VPRO (ochtend) en in het naastgelegen Instituut voor Beeld en Geluid (middag), blikken we met onze leden terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat komen gaat. Wilt u meepraten over de toekomst van de VPRO? Meld u dan aan voor de ALV.

In de ochtend is er een vragenuur waarin de leden in discussie kunnen gaan met de hoofdredacteuren over bestaande en toekomstige programma’s.

In de middag is er in het Instituut voor Beeld en Geluid een talkshow met makers Ruben Terlou, Bram Vermeulen en Giovanca olv Janine Abbring. Aansluitend  volgt de Algemene Ledenvergadering, daar blikken we met de leden terug op het afgelopen jaar en kijken/bespreken we vooruit naar wat komen gaat. Afsluitend is er een borrel.

Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

09.45 uur inloop (Villa VPRO)

10.30 uur opening en vragenuur met de hoofdredacteuren

12.00 uur lunch en verplaatsing naar Instituut voor Beeld en Geluid

13.30 uur talkshow met VPRO-makers

14.30 uur Algemene Ledenvergadering

16.30 uur afsluitende borrel

Agenda Algemene Ledenvergadering:

1. Opening door Marise Voskens, voorzitter Raad van Toezicht
• Vaststelling agenda
2. Verslag en besluitenlijst ALV van 20 mei 2017 ter goedkeuring
3. Toelichting op ontwikkelingen bij VPRO en Publieke Omroep ter informatie
Marise Voskens, voorzitter Raad van Toezicht (RvT)
Lennart van der Meulen, algemeen directeur
4. Wijziging statuten ter goedkeuring
• Notitie statutenwijziging
• Concept akte van statutenwijziging Omroepvereniging VPRO
5. Jaaroverzicht en jaarrekening 2017
• Jaaroverzicht 2017 ter bespreking
• Jaarrekening 2017 (incl bestuursverslag en verslag RvT ) ter vaststelling
6. Jaarplan en meerjarenbeleid
• Jaarplan programmabeleid 2018 ter bespreking
• Begroting 2018 ter bespreking
7. Verkiezingscommissie
• Reglement verkiezingscommissie ter vaststelling
• Benoeming lid verkiezingscommissie ter benoeming 
8. Vergoeding leden Raad van Toezicht ter goedkeuring
9. Rondvraag en sluiting 

VPRO-leden kunnen zich aanmelden:

per mail: ledenvergadering2018@vpro.nl

per post:
VPRO t.a.v. Ledenservice / ALV
Postbus 11, 1200 JC Hilversum

per telefoon: 088 2058 888

lees hier het voorstel tot wijziging van de statuten