Omdat we onze leden graag ruimschoots in de gelegenheid stellen met ons mee te denken, organiseerden we in aanloop naar de ALV van januari 2021 drie online meetups over de thema’s uit het beleidsplan. Hier leest u wat daarin besproken is en kunt u de meetups terugkijken.

Met een vers meerjarenbeleidsplan vraagt de VPRO elke vijf jaar opnieuw een erkenning aan. In dit plan schetsen we onze kijk op maatschappelijke ontwikkelingen, het medialandschap en onze ambities voor de toekomst. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 januari 2021 vroegen wij de leden het plan goed te keuren. 

Omdat we onze leden graag ruimschoots in de gelegenheid stellen met ons mee te denken, organiseerden we in aanloop naar de ALV drie online meetups over de thema's uit het beleidsplan. Vooraf en tijdens de meet-ups en de ALV was het mogelijk input te leveren en vragen te stellen via de chat. Lees hier alle vragen die zijn gesteld en de antwoorden.  

Presentator en DJ Eva Cleven leidde op drie avonden samen met VPRO-directeur Lennart van der Meulen en gasten onze leden door verschillende hoofdstukken van het plan.

Uitgesproken en inclusief: over inhoud, innovatie en relevantie  

Donderdag 14 januari 20.30 uur 

Lennart van der Meulen schetste de VPRO als journalistieke organisatie en als makersomroep. Welke rol heeft de VPRO in de huidige politieke en maatschappelijke context? Hoofdredacteur Stan van Engelen lichtte de programmatische koers van de VPRO toe.  

Hoe vertaalt de VPRO zijn ambities ‘uitgesproken en inclusief’ uit het beleidsplan naar programma’s en projecten? Welke nieuwe ideeën, invalshoeken en perspectieven kunnen we verwachten?  

Programmamaker Nicolaas Veul (o.a. 100 dagen voor de klas en Pisnicht: the movie) vertelde hoe hij de VPRO als maatschappelijke mediaorganisatie voor zich ziet en hoe hij probeert dit met zijn programma’s in de praktijk te brengen.  

Karen van Dijk, programmamaker (o.a. A.I. Songfestival en Vieze Film) staat voor het belang van innovatie en multi- en crossmediale concepten. Dat ziet u terug in haar programma’s en projecten.   

Hooggeëerd publiek: voor en met wie maken we?   

Dinsdag 19 januari 20.30 uur 

Directeur Lennart  van der Meulen vertelde door over de ambities van de VPRO voor de komende jaren, dit keer met hoofdredacteur Anouk Kamminga. De VPRO is hofleverancier van inspirerend media-aanbod en wil daarin blijven excelleren. Naast het bestaande publiek willen we ook relevant zijn voor een nieuwe generatie mediagebruikers. Wat betekent dit programmatisch? Hoe binden we makers met diverse achtergronden aan de VPRO zodat we programma’s kunnen maken die een divers publiek aanspreken?  

Hoofd van de afdeling publiek & marketing Diederik Hoekstra vertelde wat de ambitie om een breder publiek te bereiken, betekent voor de organisatie, de keuzes in platforms en de relatie met publiek.  

Het programma VPRO Tegenlicht is al jaren crossmediaal en interactief. Online samensteller Julia Veldman vertelde hoe alle activiteiten; het tv-programma, de meet-ups, het online platform, de podcasts en pioniersverkiezingen, bijdragen aan betere en rijkere verhalen.  

Sterker met HUMAN: samenwerken met een eigen profiel

Donderdag 21 januari 20.30 uur

VPRO en Human gaan intensiever samenwerken. VPRO-directeur Lennart  van der Meulen en Human-directeur Willemien  van Aalst vertelden waarom, wat het oplevert en hoe beide omroepen hun eigen kleur en geluid blijven uitdragen.  

Programmamaker Sarah  Sylbing (o.a. Bikkels, Schuldig en Klassen) maakt programma’s voor de VPRO en Human. Wat is typisch Human? En waarom passen VPRO en Human bij elkaar?  

De samenwerking van beide omroepen op het terrein van onderzoeksjournalistiek heeft al deuren geopend. Hoofdredacteur Willem van Zeeland vertelde hoe Argos - een sterke titel op Radio 1 - door de samenwerking met de redactie van Medialogica nu ook online en op tv kan groeien.