De ambities en perspectieven van ons meerjarenbeleidsplan vormden de punten op de agenda van de ALV. Voorafgaand en tijdens de ALV zijn veel vragen gesteld. Die hebben we bij de behandeling van de agendapunten zo veel mogelijk beantwoord. Stelde u een vraag die binnen het tijdsbestek van de vergadering niet aan bod is gekomen? Dan vindt u het antwoord hieronder.

reactie op uw vragen

beleidsplan en stemming

Een aantal leden vroeg zich af of opmerkingen uit de chat zouden leiden tot een aanpassing van het beleidsplan. Dat is niet het geval. Het beleidsplan gaat over de grote lijnen voor de komende jaren. Alleen als een meerderheid van de aanwezige leden fundamentele bezwaren had geuit tegen de gekozen richting, zouden we het plan hebben aangepast. Gelukkig is dat niet nodig.

Vraag: Wat gebeurt er met de vragen? Er waren verschillende opmerkingen van de leden die best ook in stemming gebracht konden worden.

De vragen en opmerkingen gedurende de meet-ups en deze ALV nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen, die in de vorm van jaarplannen ook weer aan de leden worden voorgelegd. We zijn niet voor het in stemming brengen van ter plekke ingebrachte ideeën. Aanwezigen moeten minimaal in de gelegenheid zijn om over een voorstel na te kunnen denken. Zo hebben we dit ook in de statuten geregeld.

onthouden van stemming

Vraag: Is er geen optie ‘onthouding’ bij de stemmingen? Mogelijkheid voor een stemverklaring?

Goed punt, de volgende keer zal er een optie ‘onthouding’ zijn. Het niet meestemmen kwam tijdens deze ALV feitelijk neer op een onthouding.

identiteit VPRO

Vraag: Maar de V.P.R.O., geen meningenomroep volgens Lennart, heeft toch altijd, al sinds de tijd van Spelberg en Bruining, een identiteit gehad! Kunnen jullie heel kort formuleren wat de identiteit van de V.P.R.O. is, in plaats van allerlei casuïstiek?

Nee, heel kort gaat dat niet. In de inleiding van het meerjarenbeleidsplan, hier op de site te downloaden, gaan we er uitvoerig op in.

rol VPRO

Vraag: Wil de VPRO vooraan lopen? Trendsetter?

De VPRO wil vooral niet met de stroom mee lopen en als we slim en creatief andere wegen bewandelen leidt dat vaak tot andere inzichten en soms tot nieuwe trends.

Vraag: Hoe kan het dat VPRO als een van de kleinere omroepen met kop en schouders boven de rest uitsteekt?

Omdat de VPRO niet voor omzet en massa gaat maar kiest voor originaliteit, vernieuwing en bijzondere programmering. We investeren heel veel in onderzoek en ontwikkeling. Dat is niet alleen een verdienste, het is ook fantastisch dat we dat kunnen dankzij donaties en contributies van de leden en dat we die rol mogen vervullen binnen de publieke omroep.

begrip media-aanbod

Vraag: de VPRO en de VPRO-programma's zijn mijn favorieten op televisie en radio. Het valt mij op dat in het eerste hoofdstuk televisie weinig of niet genoemd wordt. Het gaat vooral over media-aanbod.

We hebben het tegenwoordig over media-aanbod omdat we onze programma’s niet alleen maken voor radio en tv maar net zo goed voor online platformen (vpro.nl of cinema.nl of NPO-start) en sociale media als YouTube. Dat kunnen fragmenten zijn, artikelen, aparte interviews, nieuwe series, foto’s of podcasts, recensies en tips. Dat allemaal bij elkaar noemen we media-aanbod.

omroepen online

Vraag: Hoe staat het omroepbestel tegenover de publieke omroepen op de nieuwe media/virtuele marktplaats? Wordt dat vanuit de eigen ruimte/financiën gefinancierd? Inzet sociale platform als YouTube in plaats van afgeleide radio en tv. Is het niet juist in aanvulling, ter verdieping, van tv- aanbod?

Nog steeds is tv heel belangrijk maar er zijn grote groepen mensen die haast alleen nog maar van sociale media en on-demand platforms gebruikmaken. Daarom is het gebruik van deze nieuwe kanalen onderdeel van de publieke mediaopdracht en daarmee ook onderdeel van de OCW-financiering. Daarbovenop steekt de VPRO een deel van zijn eigen middelen in online programmering en de digitale infrastructuur.

De VPRO probeert zo goed mogelijk daar te zijn waar het publiek zit. Bij 3voor12 als het om festivals en popmuziek gaat; op NPO2 met Ruben Terlou, op YouTube met de Sekszusjes, op Instagram met Hoofdzaken voor de kinderen. Soms gaat het dieper, soms is het fragmentarischer. Soms slagen we erin om gebruikers lang bij de les te houden, heel vaak is het zoeken en experimenteren om bijvoorbeeld jongeren te bereiken.

PublicSpaces

Vraag: Waar gaat het heen met mediaplatform PublicSpaces?

Het platform PublicSpaces ontwikkelt zich goed. De beste manier om op de hoogte te blijven is je te abonneren op de nieuwsbrief van PublicSpaces via https://publicspaces.net. Op 12 maart 2021 organiseert PublicSpaces een conferentie over de staat van het internet in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor kunt u zich nog opgeven.

alternatieve platforms

Vraag: Jullie streven ernaar minder afhankelijk te zijn van commerciële partijen. Overwegen jullie video's te delen via peertube? Peertube is een decentraal videoplatform, waarbij je zelf de gebruikersvoorwaarden bepaalt.

We hebben Peertube onderzocht en het is inderdaad in principe een geschikt platform voor het delen van video’s. Er zijn echter nog ten minste twee grote problemen: media-wettelijk mogen wij niet zomaar onze video’s via platforms van derden delen. We moeten daarover in gesprek met NPO. Die gesprekken lopen ook. Daarnaast is Peertube op dit moment nog niet echt heel gebruiksvriendelijk en is er nog weinig publiek. Ook daar proberen wij, gezamenlijk met onze partners in PublicSpaces, verandering in aan te brengen.

interactie

Vraag: De Correspondent tiert welig door meer interactie tussen hun leden en experts te faciliteren en door de kennis van de leden ook uit te lichten en te gebruiken. Denken jullie dat het belangrijk is leden te betrekken bij producties, om zo meer waarde te halen uit je leden? Zouden jullie overwegen om jullie leden zelf een kanaal te geven op jullie Peertube-platform, om de drempel om leden te betrekken bij producties te verkleinen? 

Peertube is zeker een platform dat zich leent voor dergelijke experimenten en het lijkt ons zeer interessant om daarover met betrokken leden van gedachten te wisselen.

Stelling: betrekken van leden is in zekere mate ook het benutten van het activistisch potentieel: bijvoorbeeld 'Stuur allemaal een e-mail aan X om Y te bereiken'.

De VPRO is in de kern een journalistieke organisatie. We hebben een belangrijke rol in zaken als bijdragen aan meningsvorming, informeren, kennisoverdracht, controleren van de macht. We zijn betrokken bij actuele vraagstukken en op zoek naar oplossingen. Dat doen we onafhankelijk en met een maatschappelijk kompas. Maar we zijn niet activistisch. Geen beweging of politieke partij. Iedereen moet zelf actie ondernemen en een positie innemen.

Vraag: Wordt er weleens gedacht om het publiek (leden) in te zetten bij het onderzoeken voor series? Gebruik maken van specifieke talen- en landenkennis, bijvoorbeeld.

Verschillende redacties, zoals Argos, Tegenlicht en 3voor12 hebben een heel actieve relatie met het publiek. Door communities op te bouwen of aan te sluiten bij bestaande communities komen redacties in contact met dat deel van het publiek dat een bijzondere belangstelling heeft voor of deskundigheid in bepaalde onderwerpen. We bewaren geen informatie over de kennis en deskundigheid van leden.

jongeren

Vragen: Wat is het doel van jongeren bereiken? Kritische burgers? Toekomstige leden VPRO? En: waarom zoveel over jongeren gesproken? Er zijn ook ouderen. Wil de VPRO ook wat specifiek voor ouderen overwegen? Verjonging mag niet tot polarisering of discriminatie van de oude trouwe kijker/luisteraar leiden. De kwalificatie van de VPRO-radioluisteraar als 'bovengemiddeld oud’ lijkt negatief bedoeld. 

Hoofdredacteur Anouk Kamminga beantwoordde een soortgelijke vraag tijdens één van de meetups. 

Natuurlijk zijn we blij met onze trouwe achterban. Voor het voortbestaan en het schetsen van nieuwe perspectieven en het bijdragen aan de agenda van de toekomst, is het echter ook vereist de volgende generaties, jonger en diverser, te betrekken, te interesseren en aan het werk te zetten, zoals we in het Beleidsplan schreven.

Het overgrote deel van ons publiek bestaat uit mensen boven de 50 jaar. Dat is ‘bovengemiddeld oud’. Niet negatief bedoeld, maar een feitelijke constatering. We bereiken dit deel van ons publiek met een groot aantal programma’s. Daarvoor hoeven we onze programmering niet aan te passen. We zijn geen omroep die zich richt op een specifieke leeftijdsgroep. Zoals bijvoorbeeld omroep MAX.

leden

Vraag: Kunnen donateurs en deelnemers crowdfunding niet automatisch lid van vpro zijn?

Het is niet mogelijk om een donateur automatisch lid te maken van de VPRO. Volgens de Mediawet moet men expliciet aangeven dat daadwerkelijk lid te willen zijn van een omroepvereniging, een automatische koppeling is niet toegestaan. Uiteraard stellen we de vraag wel altijd op het moment dat iemand donateur wil worden.

kunst & cultuur

Vraag: In hoeverre laat de VPRO zich leiden door kijkcijfers bij het inhoud geven aan de voorgenomen focus op kunst & cultuur?

Voor al onze programma’s krijgen wij een kijkcijfertarget van de NPO. Daar moeten we wel rekening mee houden.

Vraag: Als tv en radio een minder centrale rol gaan spelen, wat zijn de mogelijkheden voor een Mondo op NPO2 Extra of de internetkanalen?

Helaas zijn de budgetten voor NPO 2 Extra en internet veel lager dan die voor NPO 1, 2 en 3. Voor dat geld is een programma als Mondo niet te maken. We zullen wel op een andere manier aandacht besteden aan kunst en cultuur op NPO 2 Extra en op internet.

programma-suggesties van leden

Vraag: Doet de VPRO iets aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen?

Ja, we doen uiteraard veel in de reguliere programma’s op radio/tv (Tegenlicht, OVT, Buitenhof). We maken een online serie House of Politics waarin we enkele lijsttrekkers beter leren kennen doordat zij ons laten zien hoe ze wonen, en we hebben de podcast Polititia, die speciaal is gericht op jonger publiek (maar voor alle leeftijden de moeite waard is!). En Arjen Lubach komt met een laatste seizoen dat volledig in het teken staat van de verkiezingen. 

Vraag: Kwaliteit is niet leeftijd gebonden. Een kwalitatief sterk buitenlandprogramma is nu alleen nog op VPRO-radio. Waar blijft een nieuwe versie van Diogenes?

Diogenes was uniek en heeft ook intern nog altijd een grote reputatie. Een magazineformule zoals Diogenes was, zien we in deze tijd niet snel terugkomen. Omdat er veel meer te kiezen is, moeten we de kijker wat meer ‘verleiden’ om te gaan kijken. Daarvoor is de vorm van de reisserie (met een kundige journalist/presentator die de kijker meeneemt naar verhalen en plekken) zeer effectief. Natuurlijk werken we ook binnen dit genre continu aan vernieuwende vormen (zoals Brieven aan Andalusië) en hoeft niet alle buitenlandtelevisie per se met een presentator te zijn.

Vraag: In september heb ik een vraag gesteld over meer aandacht voor Europa en vooral de Europese Unie. Daar dacht de VPRO zelf ook over na. Komt daar wat uit?

Ja, daar wordt over nagedacht. Er is nog geen concreet programma uit voortgekomen maar we hebben de ambitie om rond Europa een nieuw programma te ontwikkelen voor NPO2 of NPO3.

Vraag: Kan er meer aandacht komen voor Europa en zijn geschiedenis? De diverse landen aan bod laten komen om meer over deze te weten te komen; zo vind ik - maar dat is persoonlijk en noem ik als voorbeeld - dat uitgelicht mag worden de visies van de diverse vreemde staatslieden, schrijvers, volksvertegenwoordigers, vakbondsleiders, intellectuelen, wetenschappers etc u. Alleen al in Frankrijk zijn interessante voorbeelden te vinden, zoals Jean Jauret - waarschuwing voor WO I , de start van onbeschrijfelijk veel ellende (tot heden)  - en Charles de Gaulle - verzet tegen VK -, waarover in Nederland weinig of niets bekend is en dan te bedenken dat men wel kermt over neoliberalisme/Angelsaksische invloeden etc. Hoe nuttig kan het dus zijn om de stem van anderen te horen.

Dank voor uw suggestie en het is goed om te horen dat er veel animo is voor een programma over Europa en de Europese geschiedenis. Nemen we zeker mee in de ontwikkeling van nieuwe ideeën.

Vraag: Idee voor een programma: een remake van wat G.B. J Hilterman deed?

GBJ Hilterman besprak in zijn eentje de toestand in de wereld. Tegenwoordig doen we dat op werkdagen iedere avond in Bureau Buitenland op NPO Radio 1 (19.00-19.30 uur), met een uitgebreid netwerk van correspondenten en deskundigen.

Vraag: Impact van langer zelfstandig blijven wonen van ouderen in de praktijk zou een actueel item kunnen zijn.

Dank voor de suggestie

Vraag: Kan er in het kader van de tot rode draad uitgeroepen diversiteit en de ambitie nadrukkelijk over onze landsgrenzen heen te kijken weer eens een wekelijks filmprogramma komen met vooral aandacht voor de niet-Amerikaanse film?

Een wekelijks filmprogramma is op dit moment helaas niet haalbaar. Wel komt er een derde seizoen van De Kijk Van Koolhoven en is er uitgebreid aandacht voor de niet-Amerikaanse film op vprogids.nl/cinema.

Vraag: Zoals er nu aandacht is voor China (Programma Ruben Terlou) zou ik graag aandacht willen voor andere Derde Wereldlanden en -volkeren, waarvan we onvoldoende kennis hebben.

Goede suggestie. We doen dit voor een deel wekelijks in Metropolis, korte verhalen vanuit allerlei plekken in de wereld, met een sterke nadruk op landen die je minder vaak ziet in Nederlandse media. En we proberen bij de ontwikkeling van programma-ideeën veel rekening te houden met de zo geheten ‘onderbelichte gebieden’. Komend jaar starten we bijvoorbeeld met Frontlinie, een nieuw programma met Bram Vermeulen waarin hij zich richt op plekken in de wereld waar belangrijke gebeurtenissen gaande zijn, die niet of nauwelijks bij ons in de media worden belicht. Zijn verhalen zullen grotendeels vanaf het Afrikaanse continent komen. De eerste twee afleveringen zijn als het goed is dit voorjaar te zien, en hopelijk is dit het begin van een nieuwe buitenlandserie waarin inderdaad structureel aandacht is voor landen die we nog niet zo goed kennen.

Vraag: Ik zou zo graag meer jongeren zien in onze musea en kunstmanifestaties. Er is zo veel moois te zien. Is een kunstprogramma die de kunstagenda van Nederland (Europa) wekelijks bespreekt/belicht, gericht op jongeren, bijvoorbeeld op zondag na het (klassieke) muziekprogramma van Witteman en kompanen (dan kunnen die oudjes ook ffe (door)kijken)?

Onze collega Yuki Kho heeft nu al de maandelijkse nieuwsbrief Kunst Kijken Met Ko & Kho. We zijn met haar aan het onderzoeken of we dit concept kunnen doorontwikkelen naar video. De nieuwsbrief kunnen we alvast aanbevelen.

Vraag: Programma's over muziekstijlen kunnen heel verbindend werken. Ik heb in TivoliVredenbrurg een vrouw horen vertellen over hiphop (ze promoveert erop) en ze kreeg mij (67 jaar) enthousiast. 

Zo zijn er nog wel meer muziekstijlen te bedenken. Ik ben iemand die de zondagochtend programma's van wereldmuziek en boeken mist en zich weer even tevreden stelde met het culturele moment op zondagavond. Maar gericht op info met voorbeelden zou fantastisch zijn. Zoals filmprogramma's met thema ook altijd fantastisch waren.

In de maanden februari en maart heeft de VPRO in de vroege avond een nieuw programma: On Stage, gepresenteerd door Nadia Moussaid. Hierin laat een bekende artiest iedere week zijn of haar favoriete kunstenaars en muzikanten zien. Dat programma lijkt een beetje op wat u hier voorstelt.

Vraag: Achterban is kunstliefhebber. Muziekprogramma voorbeelden zijn van radio. Op televisie wordt Vrije Geluiden gemist. Een gastprogrammeur bij kunst a la Mondo kan helpen voor consistent persoonlijke keuze en betrokkenheid. Mis televisie met mensen uit (internationale) kunstwereld ter verdieping of perspectiefverbreding a la Kayzer. 

In de maanden februari en maart heeft de VPRO in de vroege avond een nieuw programma: On Stage. Hierin laat een bekende artiest iedere week zijn of haar favoriete kunstenaars en muzikanten zien. Dat programma lijkt een beetje op wat u hier voorstelt. Een programma met internationale denkers en kunstenaars zouden we graag weer maken. We stonden in de startblokken voor een nieuwe serie Wintergasten, met internationale gasten, maar die kon wegens corona helaas niet doorgaan. Hopelijk volgend jaar wel.

Vraag: Is het mogelijk om aandacht te besteden aan een veranderend paradigma. De wetenschap loopt tegen grenzen aan en durft er niet overheen te stappen. Rupert Sheldrake met de morfologische velden, Pim v Lommel met het oneindige bewustzijn of Arie Bos hoe de stof de geest kreeg.

Zouden we meer over moeten horen om daar concreet op te kunnen antwoorden. Volgens ons is de wetenschap voortdurend bezig met verkennen, betwisten en verleggen van grenzen dus is ons niet duidelijk welk veranderend paradigma hier wordt bedoeld. Dat er binnen de wetenschappelijke wereld interessante dwars/andersdenkenden rondlopen is een feit en een interessante gedachte, daar zullen we bij ontwikkeling van nieuwe series naar kijken.

specifieke vragen over programma’s

Vraag: Die serie van die Vlaamse programmamaker is in samenwerking met Canvas?

Ja, en met productiehuis De Chinezen

Vraag: OVT - blijft dit hetzelfde programma?

Het gaat goed met OVT, dus daar gaan we de komende jaren graag mee door.

themakanalen

Vraag: Ik mis de themakanalen Geschiedenis, Cultura en Doc. Kan deze evt via YouTube terugkomen?

Leuk om te horen, we waren daar zelf ook heel tevreden over destijds. Het beheer en invulling van die kanalen is enkele jaren terug naar de NPO verplaatst, daar bestaat nu NPO2Extra, een mix van de kanalen die u noemt. Maar niet specifiek per genre inderdaad, wat het fijne was van de drie aparte kanalen. NPO2extra is gratis te volgen via NPO Start.

vaste zondagavond

Vraag: Ik ondersteun de vraag naar herkenbaarheid in de agenda: geen versplintering door de week, maar een programmering die zich in mijn hoofd kan vastzetten. Ik reserveer graag tijd voor een goede tv-avond, maar wil niet steeds losse blokjes. Ik merk wel dat m.n. NPO2 de zender is, waar ik naar kijk. Maar ik heb geen idee van zenderkleuren. En: Ik mis de oude vaste zondagavond met de VPRO. Kan zoiets niet weer terugkomen? 

Zondag 7 februari:Na Podium Witteman On Stage met Nadia Moussaid; Ruben en de wereld van de Chinezen na het Journaal; Metropolis; schakelen naar NPO3 voor Zondag met Lubach en dan terug naar NPO2 voor Tegenlicht. Hoe VPRO kan een zondagavond zijn?

samenwerking vpro-human

Vraag: Betaalt Human voor de diensten van de VPRO?

Ja, onder de huidige samenwerking levert de VPRO diensten aan Human, namelijk de hele productieketen, ledenadministratie, ICT, personeelszaken, juridische zaken en financiële administratie.  Hiervoor zijn zogenaamde Service Level Agreements overeengekomen, waarin is bepaald hoeveel tijd er gemoeid is met de afgesproken werkzaamheden en welke vergoeding daar tegenover staat.

Vraag: Human staat voor vrijzinnig en humanistisch. Gelet op vrijzinnig christelijke oorsprong van VPRO ligt samenwerking in de rede en zou VPRO levensbeschouwelijke kant ook in eigen programmering kunnen hebben.

De samenwerking is er en wordt uitgebreid. Lees het hoofdstuk Sterker met Human er nog maar eens op na. VPRO en Human blijven wel zelfstandige mediaorganisaties met eigen programmatitels. Vaak zijn die ook bij de VPRO levensbeschouwelijk van aard. Kijk de aflevering van Tegenlicht van zondag 24 januari nog maar eens terug waarin de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ook een religieuze inborst blijkt te hebben.

leden raad van toezicht

Vraag: Wie doet de voordracht van de leden van de RvT aan de kiescommissie?

De verkiezingscommissie werft en selecteert kandidaten voor het lidmaatschap van de RvT en draagt deze kandidaten vervolgens ter benoeming voor aan de ALV. Naar verwachting kunnen leden van de VPRO in de volgende ALV in juni stemmen over twee nieuwe RvT-leden.

VPRO-leden kunnen ook lid zijn van de verkiezingscommissie, drie van de zeven plekken zijn bestemd voor leden. Daarnaast zitten er twee mensen namens de RvT in de commissie en twee mensen namens het bestuur. Op dit moment zijn Ruben Maes, Marianne Versteegh en Ryclef Rienstra namens de leden onderdeel van de verkiezingscommissie.

Vraag: Kan je je zomaar aanmelden als kandidaat voor de RvT?

Belangstellenden die voldoen aan het profiel kunnen reageren op de vacature:  https://vacatures.vpro.nl/twee-leden-raad-van-toezicht/nl