u hebt een stem in de toekomst van de vpro

Met een vers meerjarenbeleidsplan doen we elke vijf jaar weer een aanvraag voor een uitzendvergunning. Dit plan leggen we ter goedkeuring voor tijdens de ledenvergadering (ALV) op 23 januari. In aanloop naar deze ALV lichten we het plan graag toe in drie verschillende online meetups.

interactieve toekomstverkenning

In aanloop naar de ALV lichten we onze plannen voor de komende jaren toe tijdens drie online meetups. Ook gaan we uitgebreid in op uw vragen. Hiervoor hebben we tijdens de ALV helaas minder tijd. Hebt u een vraag over onze maatschappelijke relevantie, programmatische koers of positie in het publieke bestel? Stel uw vraag via het vragenformulier.

Donderdag 14 januari staan inhoud en innovatie bij de VPRO centraal en lichten we toe welke koers we willen varen met onze programmering.
> Lees meer

Dinsdag 19 januari draait het om de maatschappelijke relevantie van de VPRO en de slag die we willen maken naar een jonger en diverser publiek.
> Lees meer

Donderdag 21 januari gaat het over de positie van de VPRO in het omroepbestel en hoe we samen met Human en eventueel nieuwe aspiranten ons geluid willen versterken te midden van steeds luider populistisch kabaal.
> Lees meer

algemene ledenvergadering op zaterdag 23 januari

De onderwerpen die in de meetups worden toegelicht, komen terug in de ambities en perspectieven van ons meerjarenbeleidsplan en vormen punten op de agenda van de ALV:

13.00 uur
Welkom en presentatie programma   
13.10 uur
Goedkeuring notulen ALV 19 september 2020
13.15 uur        
Uitgesproken en inclusief: over inhoud, innovatie en relevantie
13.30 uur        
Hooggeëerd publiek: voor wie en met wie maken we?
13.45 uur        
Sterker met Human: samenwerken met een eigen profiel
14.00 uur   
Laatste vragen
14.10 uur      
Stemming VPRO beleidsplan 2022 - 2026
14.15 uur
Introductie kandidaat-leden verkiezingscommissie en benoeming
14.25 uur
Sluiting

Tijdens de ALV vragen we u om goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan voor de nieuwe concessieperiode die op 1 januari 2022 ingaat. Uw stem telt!

wilt u vragen stellen over de vergaderstukken?

vragen?

Bel VPRO Publieksservice op 088 – 20 588 88 of mail naar publieksservice@vpro.nl

Aanmelden voor de ALV of meetups kan alleen nog via VPRO Publieksservice.