Op basis van een vers meerjarenbeleidsplan doen we elke vijf jaar weer een aanvraag voor een uitzendvergunning. Dit plan legden we voor tijdens de ledenvergadering (ALV) op 23 januari 2021. Met uw goedkeuring op zak, vragen wij de erkenning aan voor 2022-2026.

De komende jaren willen we weer flink van ons laten horen, uitgesproken en inclusief, met een programmering die ook een jonger en diverser publiek aanspreekt. In aanloop naar de ALV lichtten we onze plannen toe in drie verschillende online meetups en beantwoordden we vragen.

Stelde u een vraag die niet aan de orde is gekomen? Dan vindt u het antwoord hier.

Donderdag 14 januari stonden inhoud en innovatie bij de VPRO centraal en lichtten we toe welke koers we willen varen met onze programmering.
> Lees meer

Dinsdag 19 januari draaide het om de maatschappelijke relevantie van de VPRO en de slag die we willen maken naar een jonger en diverser publiek.
> Lees meer

Donderdag 21 januari ging het over de positie van de VPRO in het omroepbestel en hoe we samen met Human ons geluid willen versterken te midden van steeds luider populistisch kabaal.
> Lees meer

Algemene ledenvergadering op zaterdag 23 januari
De onderwerpen die in de meetups aan de orde kwamen, vormen de ambities en perspectieven van ons meerjarenbeleidsplan en waren punten op de agenda van de ALV. Kijk hier de ALV terug.

vragen?

Bel VPRO Publieksservice op 088 – 20 588 88 of mail naar publieksservice@vpro.nl