Verwaarlozing

, Arnon Grunberg

Een korte verhandeling over verwaarlozing.

Je kunt verwaarlozen en je kunt verwaarloosd worden. Ouders en leraren kunnen respectievelijk hun kinderen en leerlingen verwaarlozen. Baasjes kunnen hun huisdieren verwaarlozen. Obers kunnen hun klanten verwaarlozen. Vrienden en geliefden kunnen uiteraard ook worden verwaarloosd. Waaruit wij leren dat de ene verwaarlozing de andere niet is. Tijd is een cruciale factor. Hoeveel tijd ben je bereid aan bijvoorbeeld je beste vriend te besteden? Wanneer kun je zeggen: ik heb je niet verwaarloosd? Laat ik met enkele richtlijnen komen waarover uiteraard discussie mogelijk is.

Een vriend: een keer per jaar eten. Duur van het eten: tussen de 2,5 en 3,5 uur.
Een beste vriend: twee keer per jaar eten.
Een geliefde: een goed gesprek van tien minuten per dag.
Een kind van tien jaar: een goed gesprek van vijftien minuten per dag.
Een baby: gezang, knuffelen, verschonen van luiers e.d. is genoeg.
Een zwangere vrouw: een goed gesprek van twintig minuten per dag, afhankelijk van de periode van de zwangerschap waarin zij zich bevindt.
Is de zwangere vrouw uw geliefde, kunt u de tien minuten per dag die u met uw geliefde dient te spreken aftrekken van de twintig minuten die u met de zwangere vrouw dient te spreken.
Collega’s: een goed gesprek van tussen de dertig en zestig seconden per dag.
Patiënten: per consult van vijftien minuten een goed gesprek van zeven minuten. De rest van het kwartier onderzoek en administratieve handelingen.
In het geval van een slechtnieuwsgesprek: vijftien minuten.
Bejaarde ouders: een gesprek van twintig minuten per dag. Hoeft geen goed gesprek te zijn.
Huiskamerplanten: een goed gesprek van tien seconden per dag, al zal het in praktijk meer neerkomen op een monoloog.
Huisdieren: een goed gesprek van dertig seconden per dag. Het gesprek mag in dit geval ook uit bevelen bestaan.
Conducteur in trein, bus of tram: geen goed gesprek, groeten en vriendelijk knikken is voldoende.
Caissière: groeten en vriendelijk knikken volstaat wederom. Indien gewenst een goed gesprek van tien seconden.
Deze richtlijnen geven het absolute minimum weer. Indien gewenst kunt u bijvoorbeeld twee minuten per dag een goed gesprek voeren met collega’s.

advertentie