Opvoeding

, Arnon Grunberg

Een korte verhandeling over opvoeding

1.         Er zijn drie soorten mensen. Zij die het liefst willen opvoeden, zij die graag willen worden opgevoed en zij die noch aan het een noch aan het ander behoefte hebben.

2.         Iedereen is min of meer opgevoed. De nobele wilde bestaat niet.

3.         Een vriend van mij zegt: ‘Opvoeden is grenzen stellen en perspectief bieden.’ Mensen stellen graag grenzen aan andere mensen – niet alleen hun eigen kinderen, maar ook buren, passanten, vrienden, collega’s –, in perspectief bieden zijn mensen in het algemeen minder goed.

4.        Waar over normen en waarden wordt gesproken heeft men het over opvoeding, maar men vindt dat een vies woord.

5.        Frits Abrahams schreef een tijd veel over de stiltecoupé. Bijna zonder uitzondering gingen die stukken over opvoeding en pogingen tot opvoeding. De stiltecoupé verleidt mensen tot opvoeding.

6.         Ook managers voeden op, maar ze noemen het niet zo.

7.         Lang niet alle opvoeding is positief of wenselijk.

8.         Hoort slaan bij de opvoeding? Probeer het te vermijden. Slaan is niet meer van deze tijd, vooral niet als het met een riem of een liniaal gebeurt. Kun je opvoeden zonder te straffen of te dreigen met straf? De idealist zegt van wel en dat plezier moet hem worden gegund. Ik vrees dat er af en toe gedreigd moet worden. Waarmee is de vraag. Probeer dreigen met zelfmoord te vermijden. Zeg zo min mogelijk: ‘Als je nu niet je huiswerk maakt, pleegt mama zelfmoord.’ De kans is groot dat uw kind zegt: ‘Pleeg maar zelfmoord.’ Wat moet je dan? Tegenwoordig kun je goed dreigen met het innemen c.q. vernietigen van iPads en mobieltjes. In opperste woede is het beter om op de iPad van uw kind te gaan dansen dan het kind een tik op zijn hoofd te geven.

9.        Zonder autoriteit is alle opvoeding tot mislukken gedoemd. Voor u de beste vriend van uw kind, uw buurman of uw vriend wordt, dient u zichzelf de vraag te stellen: is de opvoeding van deze persoon ten einde?

10.    Zoek leuke mensen die u willen opvoeden.

advertentie