België

, Arnon Grunberg

Een korte verhandeling over België.

Een korte verhandeling over België in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder.
 
1. Nederlanders weten weinig over België, ze hebben ook geen behoefte daar iets aan te doen. Er was een tijd dat Belgen, althans de Vlamingen, veel wisten over Nederland, maar daar schijnt verandering in te zijn gekomen. Een Vlaamse collega zei een paar jaar geleden: ‘Vroeger keken we naar Amsterdam, nu kijken we naar Duitsland.’ En naar wie kijken
de Nederlanders? Naar zichzelf, en als ze daar genoeg van hebben naar Amerika, en dan denken ze: wat zijn we toch voortreffelijk.

2. In Namen bevindt zich Brasserie François. Men zou daar één keer per jaar heen moeten. Ik ga er in elk geval één keer per jaar heen sinds ik daar november 2017 twee keer romantisch en voortreffelijk heb gedineerd.

3. Belgische psychiaters zijn, zo is mijn
ervaring, gemoedelijker en spraakzamer dan Nederlandse. Ga eerst in Vlaanderen in behandeling en als het daar niet lukt, kunt u altijd terug naar Nederland. Of probeer Wallonië eens. Ook in verband met de talenkennis.

4. Stel uzelf en uw omgeving de vraag: wat weten wij van Bart De Wever? Ik ga niets verklappen, want ik wil geen Bart De Wever-expert zijn. Laat ik volstaan met te zeggen dat er een tijd was dat sommige Vlamingen onafhankelijk wilden zijn, België moest worden opgesplitst. Maar de tijdgeest kwam, die bracht Trump mee, die samen met zijn geestverwanten het Westen wil opsplitsen. Nu wachten de nationalisten in Vlaanderen de tijdgeest af en kijken ze wat er na de grote opsplitsing voor hen nog overblijft.

5. De pianowinkel van Herr Seele in Oostende was België in het klein. Wie die winkel zag, kende België en zijn piano’s. Maar die winkel bestaat niet meer. Men moet het nu doen met Oostende in zijn geheel.

6. In België is alles grensstreek. Dat maakt het land uniek en dit staat los van het formaat van dat land. Wie in Lugano is, is niet in een grensstreek en toch ben je zo in Italië als je even doorwandelt.

7. Ooit was de eerste associatie bij België ‘Dutroux’. Die tijd is voorbij, de Belgen zijn weer neutraal.

advertentie