Arnon Grunberg met een korte verhandeling over begeerte.

Een korte verhandeling over begeerte.

1.  Wat is het verschil tussen verlangen en begeerte? Het verlangen zweeft een paar centimeter boven de grond, de begeerte is de worm die zich door de aarde bijt.  Luister naar het verschil tussen ‘ik verlang naar je’ en ‘ik begeer je’. In de begeerte zit de drift, de roekeloosheid.
Je kunt jaren doorgaan met onbeantwoord verlangen, maar de begeerte waarop nooit een antwoord komt, is een kort leven beschoren.
Een enkeling verlangt zo naar wraak dat dat verlangen begeerte kan worden genoemd.

2. Begeerte is vaak grenzeloos, zoals Alwa tegen Lulu in het gelijknamige toneelstuk van Wedekind zegt: ‘Hier sterben! – Hier sterben! – Ich kann dir nicht länger in deine beiden fürchterlichen Augen starren.’ 
De dood lijkt aanlokkelijker dan de gefrustreerde begeerte.

3. In theorie kun je aanzien, macht, geld, literaire prijzen en een nageslacht begeren. In de praktijk wordt veelal de ander begeerd. 

4. Het verlangen houdt nooit op. Waar het leven is, is het verlangen. Misschien dat de zwaarste vorm van depressie een toestand is waarin het verlangen afwezig is.
De begeerte komt en gaat. In een enkel leven zal de begeerte slechts een paar seconden voelbaar zijn.  

5. Sommige nonnen, monniken en mystici voelen begeerte naar God. De gemiddelde gelovige verlangt slechts naar troost en zoekt bij God wat zijn geseculariseerde soortgenoten elders zoeken.

6. De begeerte kan het voorstadium van de razernij zijn. Het is zaak de ergste razernij te voorkomen. Maar hoe? Toch kan men slechts medelijden hebben met hen die nooit aan den lijve hebben ervaren hoe de vlammen van de razernij om zich heen grepen.

7. Vrijwel al onze leermeesters zeggen dat we van onze begeerte een waakvlam moeten maken. Wij falen. Of wij doden de begeerte volledig of de begeerte doodt ons. Slechts een enkeling beheerst de kunst om het vuur van de begeerte te controleren.

Meer van Arnon Grunberg