Vrijdag 13 februari 2015

Ik was met kippenpoten bezig, toen ik in slaap viel. Ik moest dat weekend erop voor negen mensen koken en ik rekende uit hoeveel...

Ik was met kippenpoten bezig, toen ik in slaap viel. Ik moest dat weekend erop voor negen mensen koken en ik rekende uit hoeveel kippenpoten ik nodig had. Hoeveel kippenpoten eet een volwassene,  hoeveel een kind, en hoeveel een mens gemiddeld als we vijf volwassenen en vier kinderen hadden? De tafel van negen kwam steeds weer voorbij.

Bij het getal 27 had ik het langst stilgestaan, en ik was nog maar net bij 36, toen de slaap naar binnen kroop. Tegen die tijd had ik me al flink met 27 geïdentificeerd en vanzelf werd 36 nu een getal om naar op te zien. Ik voelde van alles bij het getal 36: bewondering, verlangen, ambitie. Er was een kort moment in mijn leven dat het getal 36 alles voor mij betekende en toen sliep ik.

Identificatie gaat snel bij mij, dus dat ik me zo totaal met het getal 27 vereenzelvigde, verbaasde me niet in het minst, zoiets kan me overdag ook overkomen. Indrukwekkender was het, wat ik voelde voor het getal 36.

36 was niet alleen een idool, voor mij als 27, het was meteen het antwoord op alles, de graal waar ik zolang naar zocht. Zo heilig geloof ik nergens in als ik helemaal wakker ben, noch als ik droom overigens. Als ik droom is alles complex, als ik wakker ben ook, maar in dat land er tussenin is er een goddelijke helderheid.

Toen ik nog in Utrecht studeerde, ben ik eens midden in de nacht wakker geworden van het onweer. In mijn slaperige toestand begreep ik niet zo snel wat dat geluid had veroorzaakt en ik raakte in paniek omdat ik niet wist wat er gaande was en of ik in gevaar was of niet. Mijn brein vertoefde nog half in dat gebied waar alles mogelijk is en al half in het gebied waar alles om een verklaring vraagt en zo ontstond het tussenland waarin ik met die zeldzame zekerheid concludeerde dat de Dom moest zijn omgevallen. Dat ik het antwoord had gevonden vervulde me met een intens genot, alsof de val van de kerktoren meteen het antwoord was op elke mogelijke vraag. Alles was opgelost. Zelden ben ik zo tevreden weer in slaap gevallen als de nacht waarop de Dom was ingestort.